Static Map Downloads

General Maps    
 • Eastern Cape Basemap
 • EL Airport to Bhisho (GIS Office) Map
 • A4   |  A3   |  A2   |  A1   |  A0
  Low res.     |    High res.
   
  Services Sector Maps    
 • Health Facilities Maps
 • A3 size A1 size
  Amahlathi
  Blue Crane Route
  Buffalo City
  Dr Beyers Naudé
  Elundini
  Emalahleni
  Engcobo
  Enoch Mgijima
  Great Kei
  Intsika Yethu
  Inxuba Yethemba
  King Sabata Dalindyebo
  Kouga
  Kou-Kamma
  Makana
  Matatiele
  Mbhashe
  Mbizana
  Mhlontlo
  Mnquma
  Ndlambe
  Nelson Mandela Bay
  Ngqushwa
  Ngquza Hill
  Ntabankulu
  Nyandeni
  Port St Johns
  Raymond Mhlaba
  Sakhisizwe
  Senqu
  Sundays River Valley
  Umzimvubu
  Walter Sisulu
  Amahlathi
  Blue Crane Route
  Buffalo City
  Dr Beyers Naudé
  Elundini
  Emalahleni
  Engcobo
  Enoch Mgijima
  Great Kei
  Intsika Yethu
  Inxuba Yethemba
  King Sabata Dalindyebo
  Kouga
  Kou-Kamma
  Makana
  Matatiele
  Mbhashe
  Mbizana
  Mhlontlo
  Mnquma
  Ndlambe
  Nelson Mandela Bay
  Ngqushwa
  Ngquza Hill
  Ntabankulu
  Nyandeni
  Port St Johns
  Raymond Mhlaba
  Sakhisizwe
  Senqu
  Sundays River Valley
  Umzimvubu
  Walter Sisulu
 • Education Facilties Maps
 • A3 Size A1 Size
    Amahlathi
  Blue Crane Route
  Buffalo City
  Dr Beyers Naudé
  Elundini
  Emalahleni
  Engcobo
  Enoch Mgijima
  Great Kei
  Intsika Yethu
  Inxuba Yethemba
  King Sabata Dalindyebo
  Kouga
  Kou-Kamma
  Makana
  Matatiele
  Mbhashe
  Mbizana
  Mhlontlo
  Mnquma
  Ndlambe
  Nelson Mandela Bay
  Ngqushwa
  Ngquza Hill
  Ntabankulu
  Nyandeni
  Port St Johns
  Raymond Mhlaba
  Sakhisizwe
  Senqu
  Sundays River Valley
  Umzimvubu
  Walter Sisulu
  Amahlathi
  Blue Crane Route
  Buffalo City
  Dr Beyers Naudé
  Elundini
  Emalahleni
  Engcobo
  Enoch Mgijima
  Great Kei
  Intsika Yethu
  Inxuba Yethemba
  King Sabata Dalindyebo
  Kouga
  Kou-Kamma
  Makana
  Matatiele
  Mbhashe
  Mbizana
  Mhlontlo
  Mnquma
  Ndlambe
  Nelson Mandela Bay
  Ngqushwa
  Ngquza Hill
  Ntabankulu
  Nyandeni
  Port St Johns
  Raymond Mhlaba
  Sakhisizwe
  Senqu
  Sundays River Valley
  Umzimvubu
  Walter Sisulu